יום חמישי, 24 בינואר 2013

ראינו מצגת על איך צריך להתנהג אל המבוגר בקובץ "מפגשי הכנה לתלמידים" למצגת קוראים "כישורי הנחייה והדרכה". כל אחד כתב 10 שאלות שמאוד מעניינות אותו לשאול או את הסבא/הסבתא. קישטנו את ההזמנות לסבא/לסבתא וכל אחד נותן לסבא/לסבתא שלו שמשתתפים בפרויקט הקשר הרב דורי. דיברנו על כמה חשוב נושא ההקשבה לסבא/לסבתא בזמן הפרויקט.

3 תגובות: